Případová studie

Fotovoltaická elektrárna na panelovém domě v Hradci Králové vyrobí domácnostem 50 % energie

Plochá střecha panelových domů je pro fotovoltaickou elektrárnu jako stvořená. To si dobře uvědomili majitelé bytů v domě v Hradci Králové. Nainstalovali jsme jim elektrárnu se 73 fotovoltaickými panely, která jim nyní pokrývá polovinu roční spotřeby. Na stavbu navíc získali 50% dotaci.

Parametry instalace

  • Instalovaný výkon: 33,58 kWp

  • Roční úspora: 166 000 Kč (až 4 500 Kč na byt)

  • Panely: 73 ks Canadian Solar 460 Wp se zárukou na výkon 25 let

  • Optimizéry: 73 ks SolarEdge P605 se zárukou 20 let

  • Střídač: 1 ks SolarEdge 30 kW se zárukou 20 let

  • Konstrukce: Novotegra se zárukou 12 let

  • Dotace: 850 000 Kč (50 % nákladů z celkové výše 1 700 000 Kč)

Na začátku spolupráce bylo přání SVJ

Bytový dům na Vysocké v Hradci Králové je klasický šestipatrový „panelák“. V 36 bytových jednotkách tu bydlí asi 70 lidí. První zmínky o fotovoltaice padly na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) koncem roku 2022.

„Dohodli jsme se, že zjistíme více informací a oslovíme různé dodavatele pro získání cenových nabídek. V prosinci 2022 jsem poptal asi 15 firem, mezi nimi i S‑Power,“ vzpomíná předseda SVJ pan Čepelka.

Fotovoltaika na paneláky patří. Jejich ploché střechy obvykle nabízí skvělé podmínky pro instalaci i provoz elektrárny. Volbě instalace fotovoltaiky nahrával v tomto případě i fakt, že lokalita východních Čech patří podle osvitových map k průměru v rámci republiky. Roční hodnoty se tu pohybují kolem 1 000 kWh/m2.

Věci se daly do pohybu v dubnu 2023, kdy jsme za S‑Power odeslali novou indikativní cenovou nabídku, která SVJ zaujala a domluvili jsme se na obhlídce budovy.

„Proběhla na konci května a dva dny na to jsme měli na stole finální přesnou cenovou nabídku, na konci června jsme podepsali smlouvu o dílo a S‑Power se pustil do práce,“ dodává předseda SVJ.

Plochá střecha paneláku je pro FVE jako stvořená

Návrh řešení a příprava instalace

SVJ nemělo konkrétní představu, jak by měla fotovoltaická elektrárna vypadat. Naším úkolem tak bylo navrhnout optimální řešení – v tomto případě jsme zvolili maximální využití střechy. „To znamená nainstalovat na střechu tolik panelů, kolik se na ni bezpečně vejde. Tato varianta obvykle dává největší finanční smysl, proto bývá častá,“ vysvětluje Michal Mládek z S‑Power.

Protože na začátku projektu nepanovala 100% shoda všech vlastníků bytových jednotek a nebylo jasné, zda se k fotovoltaické elektrárně připojí všichni, zvolili jsme způsob připojení přes vůdčí odběrné místo a následné sdílení energie mezi připojené domácnosti podle alokačního klíče. Fotovoltaika tak vyrábí elektřinu primárně pro společné prostory a jednotlivé byty se mohou přihlásit k využití přebytečné energie, kterou si poměrově rozdělí. Znamená to také instalaci elektrárny bez nutnosti bateriového úložiště.

Při prohlídce místa instalace jsme ještě zjistili, že stávající elektroměrové rozvaděče nesplňují připojovací podmínky Distribuce ČEZ. Proto jsme se se zástupci SVJ dohodli nakompletní výměně všech sedmi velkých rozvaděčů v každém patře včetně natažení nového hlavního přívodu.

Než se pustíme do instalace elektrárny, postaráme se ovyřízení veškeré administrativy. V tomto případě jsme zajistili:

  • smlouvu o připojení výrobny do distribuční soustavy ČEZu,
  • požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
  • a elektro-projektovou dokumentaci.

U elektráren do 50 kWp legislativa nevyžaduje stavební povolení ani statický posudek. Nicméně ten jsme po domluvě s SVJ udělali, abychom měli všichni 100% jistotu – nabezpečnost instalace vždy klademe velký důraz.

Realizace fotovoltaické elektrárny Vysocká

Samotná stavba začala 9. 10. 2023. První na řadě byly hliníkové konstrukce pro upevnění panelů. Zvolili jsme kvalitní produkty s 12letou zárukou od českého dodavatele Novotegra. Konstrukce na ploché střeše zatěžujeme betonovými dlaždicemi – přesné zatížení na m2 počítá Novotegra pomocí speciálního programu s ohledem jak na rozložení fotovoltaických panelů a propojení jednotlivých modulů, tak i na větrné a sněhové mapy a další faktory.

Fotovoltaické panely Canadian Solar jsme následně instalovali ve dvou polích – jedno je orientováno na jihozápad a druhé na jihovýchod, obě se sklonem 13°.

Pod každým panelem je umístěný optimizér SolarEdge P605, který zajišťuje maximální využití sluneční energie i v případě, kdy jsou některé panely zastíněné. Optimizéry navíc výrazně usnadňují vzdálenou diagnostiku elektrárny.

Fotovoltaické panely jsou na střeše upevněny pomocí hliníkové konstrukce.

Mezi panely a střídačem jsme instalovali kabelové rozvody, stejně tak od střídače do rozvodné sítě.

„Provedení je nadstandardní, všechny DC vodiče jsme uložili do pozinkovaných žlabů a podložili tvárnicemi, aby se kabely nedostaly do přímého kontaktu se střešní krytinou. Přechody ze žlabů k panelům jsou v samozhašovacích chráničkách. Stejně jsme provedli i napojení kabelů ke střídačům. Vše s důrazem na bezpečnost,“ vysvětluje Michal Mládek z S‑Power.

Pro provoz fotovoltaické elektrárny je nezbytný střídač a rozvaděč – na elektrárnu domu na Vysocké jsme použili střídač SolarEdge 30 kW a rozvaděč s IP ochranou pro umístění všech potřebných jisticích prvků.

Abychom střídač i jistič ochránili před nepříznivými vlivy počasí, umístili jsme je pod stříšku.

I běžné napojení fotovoltaické elektrárny na rozvaděčovou skříň je poměrně složitý úkol, u elektrárny Vysocká jsme museli vyměnit sedm velkých rozvaděčů a opravit více než 36 odběrných míst. A to všechno tak, abychom zajistili co nejkratší výpadek proudu do bytů. Ten se nám povedlo zkrátit na pouhý jeden den.

Uvnitř domu i na střeše jsme veškerou kabeláž vedli v pozinkovaných žlabech a v přechodech ucpávali protipožárními ucpávkami. Na dvou místech v domě jsme umístili centrální STOP tlačítko pro vypnutí fotovoltaické elektrárny pro případ nouze.

Revize, předání i získání dotací

Dohromady nám instalace na budově trvala sedm dní. Dokončili jsme ji řádnou revizí, kontrolou funkčnosti a poté ji předali investorovi. Za SVJ stavbu přebíral předseda a dostal veškeré informace o tom, kde jsou důležité prvky celé sestavy a co dělat v případě různých událostí.

Před plným spuštěním elektrárny ještě čekáme na distributora, který musí vystavit protokol o prvním paralelním připojení, respektive o udělení trvalého provozu.

Jako součást realizace elektrárny garantujeme také získání dotací, které mohou pokrýt až 50 % celkové ceny. Na Vysocké tomu tak bylo – dotace v hodnotě 850 000 Kč snížila veškeré výdaje na instalaci na polovinu.

S-Power nám vyšel jako vítěz, nejen kvůli kvalitní komunikaci a pozitivním recenzím, ale hlavně svým přístupem a nakonec i cenou. Celý průběh byl naprosto v pohodě, S-Power vše zařídil a my jsme to měli bez práce.

Radek Čepelka, člen výboru SVJ

Výsledek instalace oceňují kromě předsedy také všichni obyvatelé bytového domu. Nová elektrárna jim totiž ročně vyrobí zhruba polovinu energie, kterou používají. Vzhledem k dlouhodobosti řešení navíc nejsou odkázáni na kolísavost trhu s energiemi na dalších minimálně 25 let.

Podívejte se na reportáž, kterou jsme během instalace natočili spolu s TVBydleni.cz

Chcete solární panely i na svůj panelák? Bytovku? Činžák?

Nechte kontakt našim technikům a získejte indikativní nabídku i pro váš bytový dům. Indikativní nabídka je zcela zdarma a bez závazků.

Chci odbornou konzultaci zdarma