Případová studie

V Plzni už teď šetří díky slunci, nově testují baterie

Starší bytový dům v plzeňské ulici Borská se ještě nedávno nijak nelišil od domů, které ho obklopují. Jeho majitel ale v loňském roce dospěl k tomu, že nárůst cen energií je neudržitelný. Aby nájemníkům nemusel zvedat nájemné o neúnosné částky, rozhodl se situaci řešit pořízením fotovoltaické elektrárny. S energií ze slunce už tou dobou měl ty nejlepší zkušenosti – využíval ji ve vlastním rodinném domě.

Parametry instalace

  • Velikost domu: 10 bytů

  • Velikost elektrárny: 44 FV panelů Canadian Solar 550 Wp

  • Optimizéry: 44 ks Solar Edge P605

  • Konstrukce: Šikmá střecha, falcový plech a taška

  • Instalovaný výkon: 24,2 kWp

  • Roční výroba: cca 25 MWh

  • Investice bez baterie (po odečtení dotace NZÚ):  450 000 Kč

  • Úspora za energie: až 50 %

  • Návratnost: 4-5 let

Výběr dodavatele

Mezi nabídkami několika dodavatelů i tentokrát zvítězila ta od nás. Spolupráce začala v dubnu 2023, instalovalo se v červenci téhož roku.

Prvotním cílem bylo srazit výdaje za energie ve společných prostorách, nicméně po konzultaci s našimi odborníky se otevřela i otázka sdílení vyrobené elektřiny v jednotlivých bytech otázka sdílení vyrobené elektřiny v jednotlivých bytech. Teoreticky se nabízely dvě možnosti: Vytvořit sloučené odběrné místo, nebo připojit fotovoltaiku přes tzv. vůdčí odběrné místo.

Bytový dům v ulici Borská v Plzni nyní díky FVE šetří za energie až 50 %

Sloučené odběrné místo, nebo vůdčí odběrné místo?

První varianta by znamenala sloučit veškerá odběrná místa z jednotlivých bytů do jednoho. V takovém případě by se elektroměry v jednotlivých bytech nahradily tzv. podružným měřením a pro všechny domácnosti by to znamenalo přejít pod společného dodavatele elektřiny. To se v tomto případě nejevilo jako žádoucí, majitel chtěl nájemníkům zachovat možnost zvolit si dodavatele elektřiny podle vlastních preferencí.

Druhou variantou bylo připojit elektrárnu přes vůdčí odběrné místo ve společných prostorách. „Energie z fotovoltaiky by v takovém případě primárně směřovala právě tam, a jakmile by se pokryla aktuální spotřeba v chodbách, putovaly by přebytky sluneční energie do jednotlivých bytů,“ vysvětluje Michal Mládek, který v rámci S-Power Energies vede oddělení bytových domů.

I tady ovšem nejprve vyvstala otázka, zda se zapojí všechny byty. Někteří nájemníci totiž měli se svými dodavateli vyjednané cenové fixace na dalších několik let a nechtěli o ně připojením k fotovoltaice přijít. Nakonec se ale ukázalo, že fotovoltaika na dojednané tarify nebude mít vliv. S připojením k zelené energii tak nakonec jednohlasně souhlasily všechny domácnosti.

Příděl sluneční energie podle průměrné spotřeby

Když se rozhodlo o připojení přes vůdčí odběrné místo, bylo třeba ještě vymyslet alokační klíč, podle kterého se vyrobená energie bude přidělovat jednotlivým domácnostem. Tento alokační klíč si každý bytový dům určuje sám. Zelená energie se tak mezi jednotlivé byty může dělit například rovným dílem nebo se naopak může rozpočítávat poměrově, podle podlahové plochy jednotlivých bytů, případně se dá vymyslet úplně jiný způsob.

Majitel tohoto domu se rozhodl přidělovat solární elektřinu nájemníkům podle jejich průměrné roční spotřeby. Připadalo mu to nejekonomičtější.

A jak se vůbec instalovalo?

Dům v Borské ulici má severo-jižně orientovanou sedlovou střechu. Na severní stranu nemělo smysl panely umisťovat, tam by prakticky nic nevyrobily. Instalovalo se proto na jižní část střechy směřující do vnitrobloku.

Aby to nebylo úplně jednoduché, střecha má dvě části. Horní část je typicky sedlová, ovšem „ozdobená“ početnými komíny a dalšími výstupky, které poněkud komplikovaly rozmístění panelů. Naštěstí se to dalo vyřešit. Navazující spodní část střechy je sice bez překážek, ale zato téměř plochá. Na první pohled to sice nemusí vypadat jako problém, ale vzhledem k tomu, že panely potřebují k optimálnímu výkonu minimální sklon alespoň 8°, bylo otázkou, jak toho docílit.

Použití konstrukce by omezilo počet panelů, ale majitel si přál dosáhnout co nejvyššího instalovaného výkonu. Naši odborníci proto po zvážení všech pro a proti doporučili lehce přizvednout instalované panely pomocí upevňovacích háků. Takto se podařilo panely naklonit do požadovaného úhlu, aniž by bylo nutné umisťovat na střechu konstrukci. Díky tomu se na střechu dalo umístit celkem 44 panelů o celkovém instalovaném výkonu 24 kWp. Ročně tak fotovoltaika podle propočtů vyrobí 25 MWh.

Panely jsme naklonili do požadoveného úhlu pomocí upevňovacích háků

Testovací provoz baterie

Fotovoltaika je dimenzovaná tak, aby se dalo zužitkovat zhruba 70 % vyrobené energie. Zbývajících 30 % přebytků plánuje majitel prodávat do sítě. Bytový dům tak může získat nový příjem. Nicméně i tak platí, že nejvýhodnější je spotřebovat maximum energie v domě. Proto se uvažovalo i nad zapojením baterky.

Z pohledu bateriového úložiště bývá nejvýhodnější připojení fotovoltaiky přes sloučené odběrné místo. V takovém případě se dá uložená energie snadno použít nejen ve společných prostorách, ale i jednotlivých bytech. Tady je ovšem elektrárna připojená přes vůdčí odběrné místo, což nastavuje určité limity,“ upozorňuje Michal Mládek.

Firma S-Power Energies ovšem přišla s nápadem, jak bateriové úložiště ideálně využít i při připojení přes vůdčí odběrné místo. „S majitelem jsme se dohodli na testovacím provozu, kdy vyzkoušíme všechny možnosti a prověříme případná úskalí. Následně vše vyhodnotíme a případně podle výsledků upravíme naše nabídky,“ uzavírá Mládek.

Podívejte se na reportáž, kterou jsme o instalaci natočili spolu s TVBydleni.cz

Chcete solární panely i na svůj panelák? Bytovku? Činžák?

Nechte kontakt našim technikům a získejte indikativní nabídku i pro váš bytový dům. Indikativní nabídka je zcela zdarma a bez závazků.

Chci odbornou konzultaci zdarma